Verifiering

Grunden för hur vår butik fungerar är verifieringen av produkternas originalitet - detta är nyckeln och det viktigaste förfarandet. Sedan starten av Boutique Finest-projektet har vi sålt flera tusen produkter - var och en noggrant kontrollerad och verifierad.

Om vi ​​under verifieringen har tvivel om originaliteten hos den skickade produkten, och ägaren inte kan tillhandahålla de dokument som krävs för verifieringen, tar vi inte risken att lista en sådan produkt.

Vi vill att Boutique Finest ska erbjuda intressanta och tidlösa produkter. Samtidigt som vi tar hand om våra kunders belåtenhet försöker vi se till att alla produkter på vår hemsida är i bästa skick.

Verifiering ansvarar för personer med mångårig erfarenhet inom modebranschen och kontakter i många företagsbutiker. Det är ingen hemlighet att om vi använder alla möjligheter för att bekräfta produkternas äkthet så har vi inte 100% originalitet hos produkten - vi använder specialiserade och certifierade internationella företag. De är fritt tillgängliga och välkända i branschen.